נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: JPEG תגיות: 2012

סינון תוצאות
  • דיווח צה"ל על פטור מגיוס בשנת 2017

    תגובה לעת"מ 17126-12-19 : חדו"ש - לחופש דת ושוויון (ע"ר) נ' הממונה על העמדת מידע לציבור במשרד הביטחון ואח' ובמסגתו נמסר מידע על מפורט ותרשומות שעניינן דיווח צה"ל על פטור מגיוס...
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).