נמצאה קבוצת מסמכים אחת

תגיות: היקף משרה 2018 משרד המשפטים

סינון תוצאות
  • היתרי עבודה פרטית- משרד המשפטים

    נתונים אודות היתרי עבודה פרטית שהתבקשו, לרבות אם לא אושרו, שניתנו בשנים 2015-2018 לרבות תיאור המשרה, דרגה והיקף משרה בפרקליטות המדינה שבמשרד המשפטים.
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).