נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: DOC PDF תגיות: 2018 2014

סינון תוצאות
  • תיקי מח"ש בעניין שימוש באקדח טייזר

    נתונים מפורטים על פתיחת תיקים במח"ש בגין שימוש בטייזר במהלך השנים 2014-2018. יש לשים בל כי המידע בדבר שנת 2018 אינו שלם, וכי מדובר בשתי בקשות נפרדות שהוגשו זו אחר זו. הנתונים...
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).