נמצאו 7 קבוצות מסמכים

ארגונים: האגודה לזכויות האזרח תגיות: 2018 2017

סינון תוצאות
 • תיקי מח"ש בעניין שימוש באקדח טייזר

  נתונים מפורטים על פתיחת תיקים במח"ש בגין שימוש בטייזר במהלך השנים 2014-2018. יש לשים בל כי המידע בדבר שנת 2018 אינו שלם, וכי מדובר בשתי בקשות נפרדות שהוגשו זו אחר זו. הנתונים...
 • חופשות אסירים

  מידע על חופשות אסירים בשנים 2015-2018 בחלוקה לפי סוג האסיר. בנוסף, כולל המידע נתונים על מצבת האסירים בכל שנה שריצו לפחות רבע ממאסרם (מועד תחילת הזכאות לצאת לחופשה). לסיום מידע...
 • תיקי מח"ש

  תיקי מח"ש בשנים 2017-2019 בחלוקה לפי שלב התיק ועילת הסגירה שנפתחו בטענות לשימוש בטייזר.
 • הליכי משמעת נגד שוטרים

  מידע בדבר הגשת כתבי אישום בבית הדין למשמעת של משטרת ישראל בעבירות של ישמוש בכח במהלך השנים 2015-2018
 • עבירות על איסור הפלייה

  מידע על תיקים שנפתחו בעבירות לפי חוק איסור הפלייה בשנים 2015-2018
 • המלצות מח"ש על הליכי משמעת נגד שוטרים

  מידע על תיקי מח"ש בעבירות של שימוש בכח בשנים 2015-2018
 • שימוש בטייזר

  נתוני משטרת ישראל בדבר אירועים בהם נעשה שימוש באקדח טייזר במהלך השנים 2015-2018. בנוסף, נתונים על מספר המכשירים הקיימים ברשות משטרת ישראל ומספר השוטרים המוסמכים. כמו כן, כול...
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).