נמצאו 2 קבוצות מסמכים

פורמטים: XLSX ישויות: עיריית תל אביב תגיות: 2018 2017

סינון תוצאות
  • דוחות נגד רוכי אופניים בעיריית תל אביב

    מידע מפורט על קנסות שחולקו לרוכבי אופניים ע"י פקחי עיריית תל אביב בשנים 2017-2018 בדגש על רכיבה שלא בנתיב המיועד לכך. לאייטם בעניין ראו...
  • פירוט נסיעות אוטותל

    דוחות אודות כלל הנסיעות של רכבי אוטותל מאוקטובר 2017 ועד לאפריל 2018. דוח אחד מציג את כלל הנסיעות לרבות מקור ויעד ודוח אחד את הנסיעות לפי משתמשים. לעיבוד הנתונים וגרפיקות...
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).