נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: XLS ישויות: משרד ראש הממשלה תגיות: 2020 דוח התקשרויות

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).