התקשרויות לשכת הפרסום הממשלתית 2018-2020

דוח התקשרויות לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) שנמסר בעקבות עתירת חופש מידע (11516-04-21 זומר נ' ברוורמן) וכולל את כל התקשרויות לפ"מ בתחום הפרסום מיום 1/1/2018 ועד ליום 31/12/2020.

לקובץ קודם (2017-2018) ניתן לעיין כאן https://www.odata.org.il/dataset/cd10d571-88b9-4efc-bfba-0eb37989bbf8 לקובץ קודם (2015-2017) ניתן לעיין כאן https://www.odata.org.il/dataset/lapam-contract

לעיבוד המידע https://datastudio.google.com/s/i-21tHcYru0

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ספטמבר 27, 2021, 13:37 (IDT)
נוצר ב ספטמבר 27, 2021, 13:29 (IDT)