נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: XLSX ישויות: המשרד לפיתוח הנגב והגליל תגיות: המשרד לפיתוח הפריפריה דוח התקשרויות

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).