התקשרויות רגישות 2018- המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

דוח התקשרויות רגישות של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל לתקופה שמיום 1/1/2018 ועד ליום 30/9/2018

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון נובמבר 16, 2018, 10:23 (IST)
נוצר ב נובמבר 15, 2018, 19:57 (IST)