נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: PNG ישויות: יחידת סמך: המרכז למיפוי ישראל

סינון תוצאות
  • פורטל GOVMAP

    מידע מקיף בעניין פורטל המפות הממשלתי GOVMAP. המידע כולל את רשימת המאגרים שבפורטל נכון למועד מתן התשובה, הסברים כיצד להתממשק עם המידע באתר ופרוטוקולים רבים של הליך התכנון והרכש...
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).