נמצאו 2 קבוצות מסמכים

ישויות: משרד המשפטים תגיות: 2014 2010 2012

סינון תוצאות
  • הכנסות האגף לרישום והסדר מקרקעין

    הכנסות השנתיות באלפי שקלים של האגף לרישום והסדר מקרקעין בחלוקה לפי שנים לשנים 2007-2016. וכן מהו אחוז ההכנסות באמצעות שה"ם
  • נתוני חילוט של פרקליטות המדינה

    מידע מפורט אודות חילוטים שביצעה פרקליטות המדינה משנת 2008 ועד לשנת 2017 לרבות פירוט אודות סכום החילוט המקורי, סכום החילוט הסופי, קנסות לקרנות ותיאור סוגי העבירות בגינן הוצאו...
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).