תיקי פרקליטות ונאשמים

נתונים אודות תיקי הפרקליטות בשנים 2014-2016 בפילוח לפי סיווג התיק בתחילתו (גניזה או מיועד להליך, עם ובלי הליך מעצר במקביל) ולפי סיווג בסיומו (הוגש כתב אישום, נסגר ללא כתב אישום, הועבר לגוף תביעה אחר או שטרם התקבלה החלטה.

בנוסף כוללים הנתונים מידע אודות מספר הנאשמים בכל שנה לפי תוצאת ההליך (הרשעה, הסתיים ללא הרשעה ("אי הרשעה"), הפסקת הליכים/התליית הליכים, זיכוי, חזרה מכתב אישום או שהההליך טרם הסתיים)

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 9, 2018, 09:51 (IDT)
נוצר ב אפריל 9, 2018, 09:50 (IDT)