ייצוג נשים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך

נתונים אודות ייצוג נשים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך המידע בפילוח לפי דירוג משרה, מתח דרגות, דרגת עובד ומגדר.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון יוני 5, 2018, 09:53 (IDT)
נוצר ב אפריל 19, 2018, 12:03 (IDT)