ייצוג ערבים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך

נתונים אודות ייצוג הערבים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך המידע נמסר על רקע החלטת ממשלה 2579 מיום 11.11.2008 והחלטת ממשלה 4436 מיום 25.1.2009 שהציבו יעד של 10% לייצוג הולם לערבים בשירות המדינה.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 13, 2019, 15:14 (IST)
נוצר ב אפריל 19, 2018, 11:47 (IDT)