פנקס מאגרי המידע

מצורף פנקס מאגרי מידע המנוהל על ידי הרשות להגנת הפרטיות. יצוין כי לא כל המאגרים שנרשמו ברשות מצויים במאגר בעקבות רישום לקוי של הרשות.

במענה לבקשה בפייסבוק אודות החלטת הרשות שלא לפתוח את פנקס המאגרים ולסגור בחיפוש מעיק באתר, טענו כך

" ההחלטה על הנגשת המידע בפנקס באופן זה משקללת שיקולים שונים ובהם בטחון, אבטחת מידע, פרטיות ושקיפות לציבור ולכן מפורסם כפי שהוא."

לעיון בפנקס המתעדכן באופן תדיר ונחשף לאחר הגשת הבקשה https://data.gov.il/dataset/pinkas

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון יוני 1, 2018, 11:09 (IDT)
נוצר ב פברואר 19, 2018, 13:15 (IST)