גבולות שמורות טבע וגנים לאומיים

התיקיה המכווצת מכילה שכבה גאוגרפית של גבולות שמורות טבע וגנים לאומיים בתוקף, כפי שהתקבלה מרשות הטבע והגנים בתאריך 31/05/2018 במסגרת חוק חופש המידע. השכבה בפורמט של Shapefile בגאומטריה פוליגונאלית.

יצוין כי רט"ג מייחסים לעצמם זכויות יוצרים במידע זה, ולכן מומלץ לפנות אליהם לפרטים. עוד יצוין כי חרף הודעות רבות וניסיונות כנים לברר את סוגיית זכויות היוצרים, התקבלו רק תשובות לקוניות, חלקיות וסותרות.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אוקטובר 11, 2018, 12:31 (IDT)
נוצר ב ספטמבר 1, 2018, 23:38 (IDT)