נתוני הכנסות למ"ס מגורמי חוץ ומשרדי הממשלה

נתונים אודות הכנסות השלכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנים 2015-2017 מגורמי חוץ (ביטוח לאומי, תשלומי אגרה מאזרחים וכדומה) וממשרדי הממשלה ויחידות הסמך

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 12, 2018, 14:26 (IST)
נוצר ב דצמבר 26, 2017, 17:26 (IST)