עיריית כפר סבא - תכניות עבודה עירוניות

תכניות עבודה של עיריית כפר סבא. תכנית העבודה כפופה לשינויים על פי שיקול דעת הבלעדי של העירייה ובהתאם לצרכי העירייה מעת לעת, ובכפוף לתקציב. בכל מקרה בו קיימת סתירה בין התקציב המופיע בספר תכניות העבודה לתקציב המופיע בספר התקציב, יקבע ספר התקציב.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
גרסה 1.0
עדכון אחרון מאי 5, 2021, 03:16 (IDT)
נוצר ב פברואר 3, 2021, 02:12 (IST)
sync_source_org_description
sync_source_package_url https://kfar-saba.datacity.org.il/dataset/tochniot_avoda