עיריית כפר סבא - תקציב פיתוח (תב"ר)

תקציב הפיתוח המאושר של עיריית כפר סבא הכולל את הנתונים: שם האגף, נושא, מספר תב"ר, שם התב"ר/הפרוייקט, סכום שאושר 2020, סכום שאושר 2021, סכום שאושר 2022, סה"כ אושר לתכנית

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
גרסה 1.0
עדכון אחרון יולי 21, 2021, 03:14 (IDT)
נוצר ב יולי 21, 2021, 03:14 (IDT)
sync_source_org_description
sync_source_package_url https://kfar-saba.datacity.org.il/dataset/takziv_pituah