עיריית כפר סבא - עסקים בעלי רישיון עסק

המאגר מכיל עסקים טעוני רישוי בעלי רישיון עסק לפי [חוק רישוי עסקים התשכ"ח (1968)]. במאגר השדות הבאים: שם העסק, רחוב, מספר בית, טלפון, תוקף הרישיון, תאריך פקיעת הרישיון, מהות העסק, קבוצה, כתובת וקורדינטות.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
גרסה 1.0
עדכון אחרון מרץ 17, 2021, 02:15 (IST)
נוצר ב מרץ 1, 2021, 02:18 (IST)
sync_source_org_description
sync_source_package_url https://kfar-saba.datacity.org.il/dataset/rishaion_esek