עיריית כפר סבא - גינות ציבוריות

רשימת הגינות הציבוריות בעיר כפר סבא: שם הגן, שטח הגן במ"ר, רחוב, בית, גוש, חלקה, קוארדינטות, יעוד קרקע, אתר לשימור, שכונה ואזור סטטיסטי

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
גרסה 1.0
עדכון אחרון יוני 11, 2021, 03:20 (IDT)
נוצר ב מאי 7, 2021, 03:06 (IDT)
sync_source_org_description
sync_source_package_url https://kfar-saba.datacity.org.il/dataset/ginot