משגיחי כשרות בחו"ל

נתונים אודות משגיחי חו"ל לרבות פירוט אודות אופי הפעלתם. בנוסף, מספרי משגיחי הכשרות שהוכשרו במהלך השנים תשע"ד עד תשע"ו.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 12, 2021, 15:08 (IDT)
נוצר ב דצמבר 13, 2017, 13:42 (IST)