עיריית ירושלים - שמות רחובות בערבית-פברואר 2021

שמות רחובות בערבית-פברואר 2021

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://jergisng.muni.jerusalem.muni.il/baseWAB/?config=../GISViewerNGSupport/api/InjectingConfig&locale=he
גרסה 1.0
עדכון אחרון פברואר 19, 2021, 02:08 (IST)
נוצר ב פברואר 19, 2021, 02:08 (IST)
sync_source_org_description
sync_source_package_url https://jerusalem.datacity.org.il/dataset/street-names-in-arabic