מאגר נתונים ברמת בתי ספר בישראל

הקובץ הוא עיבוד ואינטגרציה של נתוני למ"ס ברמת רשויות מקומיות, נתוני משרד החינוך לעניין היבטים שונים ברמת בתי הספר ונתוני בתי ספר מצטיינים מתוך כתבה של "כאן".

מקור לנתוני בתי הספר ניתן למצוא כאן http://apps.education.gov.il/imsnet/itur.aspx#

הכתבה וממנה נתוני בתי הספר המצטיינים כאן http://www.kan.org.il/Item/?itemId=21599

הנתונים מהווים עיבוד של מידע ציבורי ולכן ייתכן ונפלו שגיאות או טעויות.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אוגוסט 18, 2017, 14:04 (IDT)
נוצר ב אוגוסט 18, 2017, 14:00 (IDT)