נתוני כח אדם והתקשרויות באגף מערכות מידע במשרד הבינוי והשיכון

נתוני התקשרויות וכח אדם באגף מערכות מידע במשרד הבינוי והשיכון לשנים 2013-2017

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 28, 2018, 18:13 (IST)
נוצר ב ינואר 28, 2018, 18:13 (IST)