התקשרויות בתחום שירותי פיתוח ברשות התקשוב

נתוני התקשרויות ברשות התקשוב הממשלתית עבור שירותי פיתוח בהתאם למכרז 1-2009 לשנים 2015-2017.

את פירוט התפקידים ניתן למצוא במסמכי מכרז 1-2009 בטבלה בעמ' 59-68 https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/220135.pdf

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אוקטובר 29, 2019, 10:50 (IST)
נוצר ב ינואר 30, 2018, 09:43 (IST)