התקשרויות רגישות 2018- רשות החברות הממשלתיות

מענה לבקשה בנוגע להתקשרויות רגישות של רשות החברות הממשלתיות לתקופה שמיום 1/1/2018 ועד ליום 30/9/2018 ולפיו לא היו התקשרויות רגישות בתקופה זו

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון נובמבר 29, 2018, 11:52 (IST)
נוצר ב נובמבר 29, 2018, 08:44 (IST)