התקשרויות רגישות 2018- המשרד לשירותי דת

דוח התקשרויות רגישות של המשרד לשירותי דת לתקופה שמיום 1/1/2018 ועד ליום 30/9/2018

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 12, 2021, 15:15 (IDT)
נוצר ב אוקטובר 24, 2018, 17:26 (IDT)