תרומות שאושרו על ידי החשכ"ל - "חרבות ברזל"

בהמשך לנוהל מיוחד אותו הוציא החשב הכללי באוצר בתחילת מלחמת חרבות ברזל הגישה התנועה לחופש המידע בקשת חופש מידע שמטרתה לקבל את פירוט התרומות שאושרה על ידי הועדה שהוקמה בנוהל.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון מאי 13, 2024, 09:58 (IDT)
נוצר ב מאי 13, 2024, 09:23 (IDT)