בקשת השר לפיד לוועדת ההיתרים לפטור מהסדר ניגוד העניינים - סירוב משרד מבקר המדינה

בבקשה שהגישה התנועה לחופש המידע למבקר המדינה התבקש המבקר למסור בקשה שאותה הגיש השר לפיד לוועדת ההיתרים לפטור מהסכם ניגוד העניינים עליו הוא חתום. בטרם הספיקה הועדה להחליט בבקשה החליט השר למשוך את בקשתו. לאחר שהוגשה הבקשה ובעודה ממתינה להחלטת ועדת ההיתרים בטרם הפניה לצד ג׳ לשר לפיד החליט השר לשלם את עלות האירוח אצל זוג המקורב לו. https://twitter.com/i/status/1476266121464619012

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 7, 2022, 06:54 (IST)
נוצר ב ינואר 6, 2022, 14:05 (IST)