הנחיית חופש מידע בעניין מסירת שאלוני ניגוד עניינים

הנחיית מחלקת ייעוץ וחקיקה בעניין מסירת שאלוני ניגוד עניינים. יצוין כי ההנחיה נולדה יש מאין בעקבות עתירה של גיא זומר וכדי לבסס את עמדת המדינה נגד מסירת השאלונים. מאז נולדה ההנחיה היא במוקד של עתירה חדשה וטרם הוכרע האם עמדה זו אכן עומדת בהוראות חוק חופש המידע.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 21, 2020, 19:30 (IST)
נוצר ב ינואר 21, 2020, 17:26 (IST)