נתוני כח אדם של רשות המסים בישראל

נתוני כח האדם המפורטים, ברמת מגדר, דירוג ודרגה כפי שהתקבלו מרשות המסים בישראל לשנת 2018

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ספטמבר 22, 2018, 10:40 (IDT)
נוצר ב ספטמבר 22, 2018, 10:27 (IDT)