נהלים ומידע בנוגע לועדת הווי משפחתי דתי בצבא [ועדות פטור וערר לפי סעיפים 39(ג) ו-39(ד) לחוק שירות ביטחון]

נהלים, טפסים ומידע לגבי הועדת פטור והועדת ערר שמטרתה לבחון בקשות לפטור מטעמים שבמצפון (דתי) או טעמים שבהווי משפחתי דתי לפי סעיפים 39(ג) ו-39(ד) לחוק שירות ביטחון. התקבל במענה לבקשה לפי חוק חופש המידע שנשלח ע"י עו"ד שמואל הורביץ.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון פברואר 25, 2021, 09:59 (IST)
נוצר ב פברואר 25, 2021, 09:47 (IST)