תוכנית כרמל 6,000 - משרד החינוך

מידע אודות תוכנית "כרמל 6,000" של בנות השירות הלאומי ובה 1. פירוט הגופים עמם יש למשרד החינוך התקשרות הנוגעת להפעלת התוכנית 2. פירוט תמיכות או תקנים עבור פעילות תוכנית כרמל 6,000 3. פירוט אירועים, תוכניות ומפגשים בשיתוף התוכנית 4. התקשרויות ותשלומים הנוגעים להפעלת התוכנית (לא היו כאלה)

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 9, 2019, 09:30 (IST)
נוצר ב ינואר 9, 2019, 09:27 (IST)