נתוני כח אדם של משרד הפנים

נתוני כח האדם המפורטים, ברמת מגדר, דירוג ודרגה כפי שהתקבלו ממשרד הפנים לשנת 2018

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ספטמבר 22, 2018, 11:05 (IDT)
נוצר ב ספטמבר 22, 2018, 10:55 (IDT)