נתוני כח אדם של נציבות שירות המדינה

נתוני כח האדם המפורטים, ברמת מגדר, דירוג ודרגה כפי שהתקבלו מנציבות שירות המדינה לשנת 2018

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ספטמבר 22, 2018, 10:38 (IDT)
נוצר ב ספטמבר 22, 2018, 10:25 (IDT)