המידע שמועבר לפייזר ממשרד הבריאות

בהמשך לעתירה שהוגשה על ידי התנועה לחופש המידע התקבל המידע אודות התקשרויות משרד הבריאות עם חברת פייזר ומידע שהועבר ממשרד הבריאות לידי החברה.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון נובמבר 7, 2022, 17:21 (IST)
נוצר ב ספטמבר 9, 2021, 18:12 (IDT)