גירוד הסדרים מותנים מאתר המשטרה (30-08-20)

חרף החלטת ממשלה על פתיחת המאגרים, וחרף העובדה כי נתוני הפשיעה של ישראל הוגדרו כמאגר בעדיפות לאומית לפתיחה, משטרת ישראל ורשות התקשוב נמנעים מפרסום מאגרים בתחום הפשיעה, לרבות כאלה שמפורסמים ברמת שאילתא. בהתאם, בוצע תהליך של איסוף ממוכן של המידע באתר המשטרה על כ-11,000 הסדרים מותנים שנערכו בשנים 2016-2020 (האיסוף בוצע ביום 30/8/20) ומפורסם כטבלה גולמית. בנוסף, עיבוד ידני וממוכן של המידע, מצורף גם כן ומאפשר להציג חתכים מגוונים על בסיס סכומי קנסות ופיצויים, שנים ועבירות.

גרסת הדש בורד https://datastudio.google.com/s/gMpl6xJQ4Dg

לאתר משטרת ישראל בו מפורסמים ההסדרים המותנים https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/hesdermutne?skip=0

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אוקטובר 26, 2020, 11:53 (IST)
נוצר ב אוגוסט 31, 2020, 18:56 (IDT)