התקשרויות רגישות 2018- מינהל התכנון

מענה לבקשה בנוגע להתקשרויות רגישות של מינהל התכנון לתקופה שמיום 1/1/2018 ועד ליום 30/9/2018 ולפיו לא היו התקשרויות רגישות בתקופה זו.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון דצמבר 31, 2018, 17:04 (IST)
נוצר ב דצמבר 31, 2018, 17:02 (IST)