יומן פרקליט המדינה לשנים 2018-2019

יומן פרקליט המדינה, שי ניצן, לשנים 2018-2019 שפורסם ע"י משרד המשפטים באופן יזום באתר חופש המידע

למקור https://foi.gov.il/he/node/8063

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://foi.gov.il/he/node/8063
עדכון אחרון ינואר 18, 2020, 18:30 (IST)
נוצר ב ינואר 18, 2020, 17:59 (IST)