החלטות הוועדה למינויים שלא אושרו לכהונה

רשימת דירקטורים שלא אושרו לכהונה בחברות ממשלתיות

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 29, 2020, 15:14 (IST)
נוצר ב יולי 29, 2018, 19:17 (IDT)