נתוני מגדר וייצוג ערבים בכהונת דירקטורים ממשלתיים

נתונים אודות מספר הדירקטורים בחלוקה לפי מגדר ומגזר בשנים 2011-2016

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון נובמבר 29, 2018, 12:52 (IST)
נוצר ב יולי 29, 2018, 20:15 (IDT)