נתוני רכישת קובץ המיקוד

מידע חלקי שנמסר בבקשת מידע לקבל את קובץ המיקוד ולצידו את רשימת התקשרויות הדואר עם לקוחות לצורך מכירת קובץ המיקוד.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון נובמבר 22, 2021, 20:37 (IST)
נוצר ב נובמבר 22, 2021, 20:33 (IST)