התקשרויות רגישות 2018- הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

דוח התקשרויות רגישות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לתקופה שמיום 1/1/2018 ועד ליום 30/9/2018

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון נובמבר 5, 2018, 14:33 (IST)
נוצר ב נובמבר 5, 2018, 14:32 (IST)