השקעות בחינוך

בהמשך להחלטת ממשל בנושא שמחייבת את משרד החינוך למדוד את השקעות הרשויות המקומיות בחינוך בתיאום עם משרד האוצר והפנים התבקשו שלושת המשרדים הנ"ל למסור את המידע שהתקבל בעקבות החלטת הממשלה. ממעניהם עולה כי אף אחד מהמשרדים אינו מקיים את הנחיות החלטת הממשלה וכי המידע אינו מצוי בידי אף משרד ואין מעקב או פיקוח על הנושא.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון נובמבר 7, 2022, 16:57 (IST)
נוצר ב אוגוסט 4, 2022, 11:51 (IDT)