יועץ מיחשוב למנהל בתי המשפט

מכרז פומבי להעסקת יועץ אישי למנהל בתי המשפט, בדגש על מערכת נט המשפט.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 5, 2019, 18:09 (IST)
נוצר ב ינואר 5, 2019, 18:06 (IST)