עיריית ירושלים - רשימת מבנים מסוכנים

בשנת 2012 עמד מספר המבנים המסוכנים בירושלים על כ-400 מבנים. בשנת 2022 עומד מספר המבנים המסוכנים על כ-600 מבנים, עליה של 150% תוך פחות מעשור. לאחר אין ספור פניות להם עיריית ירושים סירבה, עיריית ירושלים העבירה לראשונה לבקשת תנועת התעוררות רשימה של מבנים מסוכנים.

המידע הבא התבקש: א. פירוט רשימת המבנים המסוכנים המצויים בתחומי עיריית ירושלים הכולל – 1. כתובת. 2. תאריך פתיחת תיק. 3. מצב אכלוס. 4. מצב טיפול. 5. תאריך ביקור אחרון. ב. פילוח לפי אזור.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 14, 2022, 19:23 (IDT)
נוצר ב אפריל 14, 2022, 18:32 (IDT)