ניגוד עניינים שני הרמלין

הסדר למניעת ניגוד עניינים של שני הרמלין, עוזרת משפטית לשופט עופר גרוסקופף בהנהלת בתי המשפט

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אוקטובר 29, 2019, 11:15 (IST)
נוצר ב ינואר 5, 2019, 16:09 (IST)