מדיניות אכיפה עיריית ת"א

מדיניות אכיפת החנייה של עיריית תל אביב יפו שנחשפה אגב בקשה להישפט על דוח חנייה בתיק בייצוגם של עורכי הדין רענן גלעדי ורן כהן רוכברגר. העדכון האחרון המוכר הוא משנת 2015, ואף שהוא בגדר הנחייה, העירייה נמנעת מפרסומו לציבור. יצוין כי במסגרת ההליך הוכיחו עו"ד שהמסמך אינו משקף את המדיניות האמיתית והמלאה, ושהמדיניות המלאה היא כנראה תורה שבעל פה, אך בגדר "סוד גלוי" לרבים.

לאייטם בעניין התיק באתר גלובס https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001397034

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 2, 2022, 20:56 (IST)
נוצר ב ינואר 2, 2022, 20:32 (IST)