ממצאי סקר הרגלי נסיעה ת"א 2017-2016 שהתקבלו מחברת נתיבי איילון בע"מ

מדובר בנתונים שקיבלה התנועה לחופש המידע במענה לבקשת מידע לקבלת שאלון הסקר וממצאיו. הסקר הוכן ונערך על ידי חברת נתיבי איילון בע"מ, עבור משרד התחבורה. במענה שנמסר ציינה נתיבי איילון כי "הנתונים ניתנו על ידי חברת נתיבי איילון לצרכי מחקר ולמידה. נתיבי איילון אינה אחראית לממצאים פרי ניתוח או פילוח של הנתונים על ידי המשתמש."

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון יוני 25, 2020, 13:35 (IDT)
נוצר ב יוני 25, 2020, 10:17 (IDT)